TOP 10 Countries With The Largest Nuclear Weapons In The World

In the world’s historical wars, nuclear weapons were used as a devastating and destructive war tool. Here are the 10  countries with the most nuclear weapons in the world today.

1. Russia

Vị trí đầu bảng thuộc về Nga, đây là quốc gia sở hữu số lượng vũ khí hạt nhân lớn nhất cho đến thời điểm hiện tại. Được biết, quốc gia này có khoảng 7.300 vũ khí, với 1.790 vũ khí chiến lược đang được hoạt động. Những con số nêu trên chỉ mang tính chất ước tính bởi con số chính xác vẫn chưa được tiết lộ. Và cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân đầu tiên của Nga được tiến hành vào năm 1949 và cuộc thử nghiệm hạt nhân cuối cùng đó là năm 1990. Trước đó, quốc gia này đã thực hiện tổng cộng 715 cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân.
The top position belongs to Russia, currently Russia has about 7,300 weapons, with 1,790 strategic weapons in operation. The above figures are estimates only as the exact number has not been disclosed. And Russia’s first nuclear weapons test was conducted in 1949 and the last nuclear test was in 1990. Before that, the country had carried out a total of 715 nuclear weapons tests. .

2. America

Vị trí á quân trong danh sách thuộc về Mỹ. Trước đó, Mỹ đã từng là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân duy nhất trên thế giới cho đến khi Liên Xô sản xuất được vũ khí cho riêng mình. Theo đó, Mỹ đã khởi động chương trình hạt nhân ngày 21/11/1939 và thử nghiệm lần đầu tiên ngày 16/07/1945. Và tính đến năm 1967, Mỹ đã có 32.040 đầu đạn hạt nhân, nhưng hiện nay chỉ còn 4670 đầu đạn sử dụng được.
The second place in the list belongs to the US. Before that, the US was the only country with nuclear weapons in the world until the Soviet Union produced its own weapons. Accordingly, the US launched its nuclear program on November 21, 1939 and first tested it on July 16, 1945. And as of 1967, the United States had 32,040 nuclear warheads, but today there are only 4,670 warheads in use.

3. France

Vị trí thứ 3 trong top là Pháp, được biết Pháp là một quốc gia tham gia NNPT cùng với bốn quốc gia khác. Đây là đất nước thứ tư thực hiện thử nghiệm vũ khí hạt nhân một cách hoàn toàn độc lập. Hiện nay, Pháp hiện đang đứng thứ ba thế giới về số lượng đầu đạn hạt nhân với hơn 300 đầu đạn. Và Pháp đã tuyên bố không còn tàng trữ và sử dụng vũ khí hóa học sau khi tham gia Hiệp ước về vũ khí hóa học năm 1995. Theo luật của nước này, một trong bốn chiếc tàu ngầm nguyên tử của họ sẽ phải tuần tra ở biển Đại Tây Dương, giống như chính sách của Anh đề ra trước đó.
This is the fourth country to conduct a completely independent nuclear weapons test. Currently, France is currently ranked 3rd in the world in terms of the number of nuclear warheads with more than 300 warheads. And France has declared no longer possessing and using chemical weapons after joining the Chemical Weapons Treaty in 1995. Under the country’s law, 1 in 4 of its nuclear submarines will have to patrol. in the Atlantic Ocean, as British policy had set forth earlier.

4.China

Đứng ở vị trí thứ 4 trong top là Trung Quốc, được biết vụ thử hạt nhân đầu tiên của Trung Quốc vào năm 1964 và kéo dài đến năm 1967, họ thực hiện thử bom nhiệt hạch lần đầu tiên. Sau đó, Trung Quốc tiếp tục thử nghiệm cho đến khi họ ký vào hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện năm 1996. Nhưng Trung Quốc rất kín tiếng về số lượng đầu đạn hạt nhân mà mình sở hữu. Theo ước tính của Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, quốc gia này sở hữu khoảng 250 đầu đạn, ít thứ hai trong năm quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân đã tham gia vào NNPT. Theo một nghiên cứu khoa học, đến năm 2020, Trung Quốc sẽ tăng gấp đôi số đầu đạn hạt nhân và có thể đe dọa cường quốc Mỹ.
China’s first nuclear test was in 1964 and lasted until 1967, when they conducted their first hydrogen bomb test. According to estimates by the Federation of American Scientists, the country possesses about 250 warheads. According to a scientific study, by 2020, China will double the number of nuclear warheads and can threaten the US power.

5.United Kingdom

Xếp ở vị trí thứ 5 trong danh sách này là Vương quốc Anh, quốc gia này hiện đang sở hữu một kho vũ khí hủy diệt hàng loạt bao gồm vũ khí sinh học, hóa học và các loại vũ khí hạt nhân. Được biết vụ thử hạt nhân đầu tiên của vương quốc Anh diễn ra ngày 03/10/1952. Và số lượng đầu đạn hạt nhân cao nhất mà Anh từng sở hữu đó là 520 quả, nhưng hiện tại đã giảm xuống còn 215 quả. Vào năm 2007, Anh đã chi 20 tỷ bảng nhằm mục đích nâng cấp hệ thống tàu ngầm hạt nhân Trident. Và năm 2008, tờ The Guardian khẳng định ba tỷ bảng đã đổ tiền để nâng cấp kho đầu đạn hạt nhân, nhằm tăng tuổi thọ của những đầu đạn này thêm hơn 30 năm nữa.
Britain currently possesses an arsenal of weapons of mass destruction including biological, chemical and nuclear weapons. Britain’s first nuclear test took place on October 3, 1952. And the highest number of nuclear warheads ever owned by Britain was 520, but now it has decreased to 215. In 2007, the UK spent £20 billion on upgrading the Trident nuclear submarine system. And in 2008, he spent £3 billion to upgrade his arsenal of nuclear warheads, to increase the life of these warheads by more than 30 years.

6. Pakistan

Pakistan, đây là quốc gia sở hữu vũ khí chết người hàng loạt này trước cả Iran. Được biết, quốc gia này bắt đầu sản xuất vũ khí hạt nhân từ năm 1972 khi ông Zulkifar Ali Bhutto làm Thủ tướng tại thời điểm đó. Và ông khẳng định sẽ hoàn thành dự án đó vào năm 1976 nhưng sau đó tiến độ bị chậm, và phải mời Abdul Qadeer Khan từ châu Âu tham gia cùng. Sau bao cố gắng và mong đợi cuối cùng dự án được hoàn thành năm 1984.
Pakistan  is the country that owns this weapon of mass destruction before Iran. Pakistan started producing nuclear weapons in 1972 when Zulkifar Ali Bhutto was Prime Minister at that time. And he claimed to complete that project in 1976 but then progress was slow, and had to invite Abdul Qadeer Khan from Europe to join. After many efforts and expectations, the project was finally completed in 1984.

 

7. India

được cho là quốc gia đã từng phát triển vũ khí hạt nhân và sở hữu vũ khí hóa học trong thời quá khứ. Tuy vậy, nước này chưa bao giờ có một công bố về số lượng bom nguyên tử của mình nhưng các chuyên gia tình báo ước tính họ có khoảng khoảng 110 quả. Được biết, chương trình hạt nhân của Ấn Độ bắt từ đầu năm 1944, và được điều hành bởi Tiến sĩ Homi Bhabha - người sáng lập Viện Nghiên cứu Cơ bản. Theo đó, năm 1974, các thiết bị hạt nhân được đưa vào thử nghiệm lần đầu tiên có tên là “ vụ nổ hạt nhân hòa bình”. Chính sách của họ là “no first use”, nghĩa là Ấn Độ sẽ không khiêu khích bất kì nước nào bằng các loại vũ khí hạt nhân, nhưng sẽ đáp trả xứng đáng nếu bị tấn công.
India is believed to have developed nuclear weapons and possessed chemical weapons in the past. However, the country has never made a public statement on how many atomic bombs it has, but intelligence experts estimate it has about 110. India’s nuclear program began in early 1944 and in 1974, nuclear devices were put to the test for the first time called “peaceful nuclear explosion”. Its policy is “no first use”, meaning that India will not provoke any country with nuclear weapons, but will respond appropriately if attacked.

8. Israel

Israel, đây là quốc gia được coi là có tàng trữ vũ khí hạt nhân, mặc dù đã phủ nhận hoàn toàn chúng. Dù được cho là đã sở hữu vũ khí hạt nhân từ năm 1967, nhưng hiện vẫn chưa có bất kỳ số liệu chính thức nào chứng minh cho việc này. Các chuyên gia ước tính nước ở quốc gia này có khoảng 75 – 400 đầu đạn, và được sản xuất tại Trung tâm nghiên cứu hạt nhân Negev.
Israel is the country that is considered to have nuclear weapons, although has denied them outright. Although it is believed to have possessed nuclear weapons since 1967, there is no official data to support this. Experts estimate that the country has about 75-400 warheads, and is produced at the Negev Nuclear Research Center.

9. North Korea

Triều Tiên, đây là quốc gia đã được nhắc đến rất nhiều lần trong chuong trình thời sự về vấn đề vũ khí hạt nhân. Hiện nay CHDCND Triều Tiên đã tuyên bố trở thành quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân với một quả bom nguyên tử và một số lượng vũ khí hạt nhân cấp thấp hơn từ năm 2009. Tuy nhiên có thể họ vẫn tàng trữ vũ khí hóa học và sinh học dù đã kí hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân trước đó, nhưng một thời gian sau Triều Tiên đã đơn phương rút khỏi Hiệp ước này. Được biết, năm 2006, nước này đã thực hiện thành công vụ thử hạt nhân đầu tiên của mình. Trong cuộc thử nghiệm đó người ta đã phát hiện được một vụ nổ hạt nhân dưới lòng đất và công suất của nó ước tính lên đến một kiloton. Và năm 2007, Triều Tiên đã tuyên bố họ sở hữu vũ khí hạt nhân. Đến 2016, Bình Nhưỡng đã thực hiện thành công năm vụ thử hạt nhân, trong đó vụ thứ năm có công suất lớn nhất cho đến thời điểm hiện tại.
North Korea is a country that is mentioned many times in the news program about the issue of nuclear weapons. North Korea now claims to be a nuclear weapons state with one atomic bomb and a smaller number of nuclear weapons since 2009. In 2006, the country successfully conducted a test. its first kernel. In 2007, North Korea declared it possessed nuclear weapons. By 2016, Pyongyang had successfully carried out five nuclear tests, of which the fifth had the largest capacity to date.

10. Iran

Mặc dù nước này đã kí kết các hiệp ước về vũ khí hóa học, cũng như không sản xuất các loại vũ khí hạt nhân nữa. Và giáo chủ Iran cũng đã đưa ra nghị quyết cấm đoán sự phát triển, sản xuất ra và tàng trữ loại vũ khí nguy hiểm này. Nhưng theo một số báo cáo bí mật, Iran vẫn đang theo đuổi chương trình hạt nhân và có thể sản xuất đủ lượng Urani cho một đầu đạn hạt nhân với kích thước 1.7mnths. Theo cục tình báo Mỹ cho hay, Iran có đã thể sở hữu vũ khí hạt nhân nhưng chưa có sự thống kê cụ thể về số lượng là bao nhiêu.
Although Iran has signed treaties on chemical weapons, nor does it produce nuclear weapons. The Iranian leader also issued a resolution banning the development, production and possession of this dangerous weapon. But according to some secret reports, Iran is still pursuing a nuclear program and can produce enough uranium for a nuclear warhead with a size of 1.7mnths. According to the US intelligence agency, Iran may have nuclear weapons, but there is no specific statistics on how many.

Related Posts

Dominating the Oceans: Niмitz Aircraft Carrier’s 42-Year Reign

VIDEO: The Niмitz-class carriers haʋe participated in nearly eʋery сгіѕіѕ and conflict the United States has Ƅeen inʋolʋed in oʋer the past forty-two years. The мost successful U.S. Naʋy carriers…

Read more

The UH-1Y Venom is the newest and final iteration of the legendary UH-1 helicopter

UH-1 Venom is considered the most successful US helicopter. Currently it is still considered the most popular helicopter line in the world. Introduce After more than 50 years in service,…

Read more

BeƖƖ H-1 Militɑɾy Aιrcɾaft: A Legɑcy of ExceƖƖence witҺ Oʋeɾ 400,000 FƖιgҺt Hoᴜɾs

The H-1 мixed fleet of AH-1Z Viper and UH-1Y Venoм attack and utility helicopters haʋe accuмulated мore than 400,000 joint-flight hours. Designed Ƅy Bell Textron Inc., a Textron Inc. coмpany,…

Read more

UnƖeash the CaρaƄιƖities of the AgᴜstaWestland AW159 Wιldcat: The Next-Generation Mιlιtary Helicopter

More than 70 helicopters have been delivered to various customers. The AW159 Future Lynx is the British Royal Navy’s new maritime surveillance and attack helicopter. Credit: PO(Phot) Si Ethell. The…

Read more

AS332 C1e Sᴜpeɾ Pumɑ: UnмatcҺed Perfoɾmɑnce froм ɑ Twin-Engine HeƖιcoρter

AS332 C1e Super Puмa is a new-generation, twin-engine helicopter in the Super Puмa range. Designed and deʋeloped Ƅy Eurocopter (now AirƄus Helicopters), the aircraft supports мultiple мission needs. The helicopter…

Read more

Bell launches new generation attack reconnaissance helicopter with sleek, stealthy design

Bell’s new 360 Invictus is a stealthy, high-speed attack helicopter being offered for the Army’s Future Assault Reconnaissance Aircraft (FARA). Laser-guided Hydra 70 rockets, RF-driven Hellfire missiles, Spike NLOS ωεɑρσռs,…

Read more

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *